Safe and healthy work in the digital age

Новини

Преглед на всички новини

Приоритетна област

Кампанията „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“ е организирана в няколко приоритетни области, които се популяризират чрез специални комуникационни и промоционни пакети в хода на кампанията. Всяка област обхваща конкретна тема, свързана с въздействието на новите цифрови технологии върху работата и работните места. За да се поддържа динамиката на кампанията, на всеки три до четири месеца се издават разнообразни материали, включително доклади, информационни листове, инфографики и примери от практиката.

In the spotlight

Използването на системи за автоматизиране на задачи, базирани на изкуствен интелект, сътрудничещи роботи и свързани с тях технологии трябва да бъдат под човешки контрол.

Начало:

Remote and virtual work.png

Ясните политики, оценката на риска и превантивните мерки могат да създадат здравословна и безопасна работна среда извън помещенията на работодателя.

Дистанционна и хибридна работа

Начало:

AI and worker management #1.png

Подкрепа за ориентиран към човека, прозрачен, здравословен и безопасен подход, който се основава на участието, консултациите и доверието на…

Управление на работещите чрез ИИ

Начало:

Smart digital systems.png

Подобряване на БЗР, ако се управлява по прозрачен, надежден, овластяващ и разбираем начин.

Умни цифрови системи

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

Искате ли да станете партньор на кампанията?

ПОЛУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Официални партньори на кампанията

Европейски и международни предприятия и организации — както публични, така и частни — от различни сектори подкрепят кампанията „Здравословни работни места“. Те образуват мрежа от пионери, които вдъхновяват и насърчават други да управляват успешно безопасна и здравословна работна сила. Техният ангажимент е от съществено значение, за да се гарантира, че посланията на кампанията ще достигнат до всички видове работни места в целия ЕС.

ПРЕГЛЕД НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ