Станете медиен партньор


Нашите медийни партньори представляват изключителна група от журналисти и редактори от държавите — членки на ЕС, и други държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), заинтересовани от насърчаването на безопасността и здравето при работа (БЗР), и по-специално от кампаниите „Здравословни работни места“.

Предоставяме партньорство преди всичко на медии или издания, които имат желание и могат да се ангажират в значителна степен. 

 

Репутация

Подобрете имиджа на медийната си организация в рамките на широката общност за БЗР. Получете признание за публикациите си като един от официалните медийни партньори на EU-OSHA и като организация, посветена на БЗР.

 

Създаване на мрежи

Обърнете се към мрежите на EU-OSHA и заинтересованите лица, свържете се с експерти по БЗР и обменете опит с партньори.

 

Видимост

Логото и описанието на вашата публикация са поставени в раздела за медийни партньори на този сайт. Получавате ранен достъп до материали за пресата, а ние популяризираме Вашите статии чрез интернет и социалните мрежи.