Относно темата


Приоритетни области

Всяка от приоритетните области на кампанията обхваща конкретна тема, свързана с цифровизацията на работното място. Тя се придружава от широк набор от материали, включително доклади, информационни листовки, инфографики и проучвания на конкретни случаи.

In the spotlight

Използването на системи за автоматизиране на задачи, базирани на изкуствен интелект, сътрудничещи роботи и свързани с тях технологии трябва да бъдат под човешки контрол.

Начало:

Remote and virtual work.png

Ясните политики, оценката на риска и превантивните мерки могат да създадат здравословна и безопасна работна среда извън помещенията на работодателя.

Дистанционна и хибридна работа

Начало:

AI and worker management #1.png

Подкрепа за ориентиран към човека, прозрачен, здравословен и безопасен подход, който се основава на участието, консултациите и доверието на работещите.

Управление на работещите чрез ИИ

Начало:

Smart digital systems.png

Подобряване на БЗР, ако се управлява по прозрачен, надежден, овластяващ и разбираем начин.

Умни цифрови системи