Приоритетни области


Дистанционна и хибридна работа

При дистанционната работа служителят работи извън помещенията на работодателя, включително от дома, като използва цифрови технологии като персонални компютри, смартфони, лаптопи, софтуерни пакети и интернет. Когато дистанционната работа се съчетава с работа в помещенията на работодателя, тя се нарича хибридна работа.

Въпреки че дистанционните работници се възползват от един по-автономен и гъвкав работен график, той може да създаде някои предизвикателства. На първо място, психосоциалните рискове (произтичащи от социалната изолация, по-голямата интензивност на труда, ненормираното работно време и нарушеното равновесие между личния и професионалния живот) могат да доведат до стрес и психически заболявания. На второ място, продължителното седене повишава физическия риск от мускулно-скелетни смущения, напр. болки в кръста.

Въпреки че за работодателите не е лесно да извършват традиционните оценки на риска за здравето и безопасността в дома на работника, оценките на риска са по-необходими от всякога. Поради това е важно да се повишат познанията за практиките и практическите инструменти по отношение на БЗР във връзка с дистанционната работа.

Научете повече за свързаните с работата от разстояние и хибридната работа рискови фактори и как да бъдат предотвратени или намалени.