Относно темата


За какво става дума?

Развивайки се по-бързо от всяка друга иновация в нашата история, цифровите технологии преобразяват обществото и ежедневието ни. За работещите и работодателите цифровите технологии предлагат по-големи възможности на много работни места и във всички отрасли, но също така създават по-големи предизвикателства и рискове по отношение на безопасността и здравето.

Според проучването ESENER на EU-OSHA от 2019 г. по-голямата част от дружествата в ЕС са интегрирали цифрови технологии в своите дейности, като само 6 % от анкетираните съобщават, че не използват нито една. Но въпреки все по-широкото използване на роботи, лаптопи, смартфони или носими устройства, на по-малко от едно от всеки четири работни места (24 %) в ЕС се обсъжда потенциалното въздействие на тези технологии върху безопасността и здравето на служителите.

Предназначена да повиши осведомеността, да осигури практични ресурси и да ангажира заинтересованите партньори, кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г. е съобразена с подхода „Нулева смъртност“ на Европейската комисия за насърчаване на култура на превенция. Тя също така се основава на проучване, проведено от EU-OSHA за целите на прегледа на БЗР във връзка с цифровизацията за периода 2020—2023 г.