RSS


RSS емисии за кампанията

Тази страница съдържа преглед на RSS (Какво е RSS?) емисиите, които се поддържат в момента. Абонирайте се за нашите RSS (Really Simple Syndication) емисии, за да получавате информация направо на своя екран!

За преглед на една от емисиите във вашия RSS агрегатор (Какво е агрегатор):

  1. Копирайте URL адреса/връзката, отговаряща на темата, която ви интересува.
  2. Поставете URL адреса във вашия четец.

Ако използвате онлайн RSS услуга, използвайте връзка:

  1. Кликнете върху бутона за връзка към вашата услуга.
  2. Кликнете върху бутона „Add to Any“, ако вашата услуга не е в списъка.  

Общи сведения

Последни новини

Най-нови събития