Новини


15/07/2024

Работата през цифрови платформи — 28 милиона причини, поради които политиките за безопасност и здраве имат значение

Прочетете нашия доклад с обзор на политиката, за да разберете как наскоро предприетите политически инициативи определят облика на безопасността и здравето при работа за работещите през цифрови платформи. В него се разгле...

Повече информация

28/06/2024

Higher job automation risk in routine and precarious work, CEDEFOP AI skill survey finds

The EU Agency Cedefop has published the first insights from its Artificial Intelligence (AI) skills survey.Key findings show that about one in seven workers in European workplaces usually work with digital tools or appli...

Повече информация

27/06/2024

Integrating artificial intelligence at work: automation of tasks

While traditional industrial robots have been present in factories since the 1950s, the integration of artificial intelligence (AI) and modern robotic systems has increased in EU workplaces during the last decade. This t...

Повече информация

26/06/2024

Empowering workplace safety voices through media partnership

EU-OSHA’s media partnership programme recognises media organisations as champions of safer and healthier workplaces, providing them with tools and connections to amplify their impact. It aims to foster a collaborative an...

Повече информация

25/06/2024

Автоматизацията в здравеопазването: вижте какви са рисковете за безопасността и здравето при работа

Технологиите, като например роботите, които помагат при вдигането и преместването на пациенти, и системите, базирани на изкуствен интелект, които подпомагат лекарите при диагностицирането, могат да намалят физическите и ...

Повече информация