Инструменти и публикации


publications.png

Публикации

От информационни листове до изчерпателни доклади — изтеглете всички материали, от които се нуждаете.
campaign_materials.png

Материали за кампанията

Участвайте! Тук можете да разгледате нашите ресурси на кампанията.
Campaign toolkit

Набор от инструменти за кампанията

Искате да проведете своя кампания? С нашия набор от инструменти е лесно.
smk.png

Набор за социалните мрежи

Готови съобщения и визуални материали, които да използвате във вашите профили в социалните медии.
napo_films.png

Филм за Напо

Използвайте нашите кратки анимации, за да привлечете и информирате всяка публика.
menu-osh-wiki_0.png

OSHwiki

Научете повече бързо и лесно с нашата енциклопедия за БЗР.
Case studies

Примери от практиката

Примери от реалния живот показват как превенцията да се приложи на практика.
legislation.png

Законодателство и регламенти

Не сте сигурни какви са Вашите правни задължения? Научете какви са те.
Infographics

Инфографики

Факти и цифри, представени нагледно.