Видеоклипове


Вижте нашите видеоклипове за незабавна информация и вдъхновение. Включете се в кампанията, гледайте и споделяйте!

Напо е анимационен герой от поредица от филми за повишаване на осведомеността относно безопасността и здравето на работното място. Тези филми са идеален начин за разпространяване на основните принципи на безопасност и здраве при работа (БЗР) по интересен и неформален начин. Характерно за всички филми от поредицата е, че не съдържат реч и така могат да бъдат разбрани от всеки.