Материали за кампанията


Чувствате ли се мотивирани? Искате ли да предадете ясно важните послания? Или просто търсите повече информация? Тук ще намерите всичко, от което се нуждаете, за да дадете своя голям принос за кампанията „Здравословни работни места“. Имате на разположение пълен набор от ресурси, включително ръководство за кампанията, промоционална брошура и плакат, листовка за наградите за добри практики за здравословни работни места, пакет инструменти за кампанията и разнообразни мултимедийни материали, свързани с темата на кампанията.

Налични материали от кампанията (4)

Ръководство за кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“

В настоящото ръководство за кампанията „Здравословни работни места“ за 2023—2025 г. на EU-OSHA ще намерите всичко, което е необходимо да знаете, за да участвате в кампанията, включително основни дати и връзки към полезни източници. Ръководството разглежда пет приоритетни области: работа в цифрова платформа, автоматизация на...

Презентация във формат Power Point — Здраве и безопасност при работа в цифровата ера

Нуждаете се от бърз и ясен начин да обясните кампанията на колеги, клиенти или познати? Не търсете повече. Тези слайдове обобщават основните моменти, представят факти и цифри, приоритетните области, законодателството и принципите за превенция и разглеждат възможностите и рисковете от цифровизацията. Презентацията предоставя...

Листовка — Здраве и безопасност при работа в цифровата ера

Бързо и лесно представяне на кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2023—25 г. Какви са целите на кампанията и приоритетните области? Кой може да участва? Как да се включите? Можете да намерите тези и други основни точки в рамките на само няколко страници.