Материали за кампанията


Чувствате ли се мотивирани? Искате ли да предадете ясно важните послания? Или просто търсите повече информация? Тук ще намерите всичко, от което се нуждаете, за да дадете своя голям принос за кампанията „Здравословни работни места“. Имате на разположение пълен набор от ресурси, включително ръководство за кампанията, промоционална брошура и плакат, листовка за наградите за добри практики за здравословни работни места, пакет инструменти за кампанията и разнообразни мултимедийни материали, свързани с темата на кампанията.

Налични материали от кампанията (1)

Листовка за кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“

Кампанията има за цел да се увеличат знанията за значението на безопасността и здравето на работното място в цифровата ера и да се гарантира, че се прилага ориентиран към човека подход относно цифровизацията на работното място.