Материали за кампанията


Чувствате ли се мотивирани? Искате ли да предадете ясно важните послания? Или просто търсите повече информация? Тук ще намерите всичко, от което се нуждаете, за да дадете своя голям принос за кампанията „Здравословни работни места“. Имате на разположение пълен набор от ресурси, включително ръководство за кампанията, промоционална брошура и плакат, листовка за наградите за добри практики за здравословни работни места, пакет инструменти за кампанията и разнообразни мултимедийни материали, свързани с темата на кампанията.

Налични материали от кампанията (7)

Пресбрифинг — „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“

В настоящия информационен документ за пресата са обобщени основните факти и цифри за кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г . В него се прави преглед на политическия контекст в ЕС, основните дати и етапи на кампанията, като същевременно се описват подробно свързаните с цифровизацията приоритетни...

Листовка за наградите за добри практики - Здраве и безопасност при работа в цифровата ера

16-ото издание на Наградите за добри практики за здравословни работни места в областта на безопасността и здравето при работа си поставя за цел да отличи организации, даващи изключителен и новаторски принос за безопасността и здравето чрез превенция на рисковете, свързани с цифровата трансформация на работното място...

Листовка за кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“

Кампанията има за цел да се увеличат знанията за значението на безопасността и здравето на работното място в цифровата ера и да се гарантира, че се прилага ориентиран към човека подход относно цифровизацията на работното място.

Ръководство за кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“

В настоящото ръководство за кампанията „Здравословни работни места“ за 2023—2025 г. на EU-OSHA ще намерите всичко, което е необходимо да знаете, за да участвате в кампанията, включително основни дати и връзки към полезни източници. Ръководството разглежда пет приоритетни области: работа в цифрова платформа, автоматизация на...

Презентация във формат Power Point — Здраве и безопасност при работа в цифровата ера

Нуждаете се от бърз и ясен начин да обясните кампанията на колеги, клиенти или познати? Не търсете повече. Тези слайдове обобщават основните моменти, представят факти и цифри, приоритетните области, законодателството и принципите за превенция и разглеждат възможностите и рисковете от цифровизацията. Презентацията предоставя...