Филми за Напо


 

Относно Напо

Напо е анимационен герой от поредица от филми за повишаване на осведомеността относно безопасността и здравето на работното място. Тези филми са идеален начин за разпространяване на основните принципи на безопасност и здраве при работа (БЗР) по интересен и неформален начин. Характерно за всички филми от поредицата е, че не съдържат реч и така могат да бъдат разбрани от всеки.

Филми на „Напо“ относно „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“

Изтегляне на всичко

Напо в ... Роботи на работното място

Този филм е въведение към безопасността при работата с роботи и представя някои от нововъзникналите роботизирани техноло...

Само с дрон - Напо в … работа на височина

Работата на височина е високорискова дейност. Падането от височина е основeн проблем и злополуките често водят до сериоз...

Напо в … работа от разстояние, за да спре пандемията

Поради мерките за ограничаване на коронавируса, много хора трябва да работят вкъщи. Това не винаги може да бъде толкова ...