Станете партньор на кампанията


Нашите официални партньори на кампанията образуват мрежа от водещи публични и частни организации, които вдъхновяват и насърчават други да управляват успешно безопасна и здравословна работна сила.

Вие сте международна или европейска организация или компания с представителство и/или членове на мрежа в няколко държави — членки на ЕС?

Склонни ли сте да се ангажирате в значителна степен с кампанията? Не се изискват такси за членство.

Тогава разгледайте нашето предложение за партньорство на кампанията за кампанията „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“ за 2023—2025 г.

Увеличете публичността си

Вашата организация ще получи безценна реклама с акцент върху корпоративната во отговорност.

Популяризирайте вашите новини

Популяризирайте вашите собствени прояви, съобщения за пресата или доклади на вашата организация чрез обособенияраздел за новини на уебсайта на кампанията и в електронния бюлетин на EU-OSHA, който има хиляди абонати.

Разширете вашата мрежа

Обменяйте добри практики с единомислещи международни организации и участвайте в семинари и прояви заобмен на добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“

Как да участвате

МАЙ 2023 Г.

Разгледайте предложението за партньорство на кампанията

Научете повече как да станете партньор на кампанията и се уверете, че отговаряте на изискванията.

СЕПТЕМВРИ 2023 Г. — ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

Попълнете онлайн формуляра за кандидатстване

Искате да участвате? Формулярът за кандидатстване ще бъде достъпен онлайн от 15 септември до 20 декември 2023 г.

януари 2024

Вижте резултатите

Вътрешната процедура за подбор ще се състои през януари 2024 г. и успешните организации ще бъдат уведомени скоро след това.

Официални партньори на кампанията

Европейски и международни предприятия и организации — както публични, така и частни — от различни сектори подкрепят кампанията „Здравословни работни места“. Те образуват мрежа от пионери, които вдъхновяват и насърчават други да управляват успешно безопасна и здравословна работна сила. Техният ангажимент е от съществено значение, за да се гарантира, че посланията на кампанията ще достигнат до всички видове работни места в целия ЕС.

ПРЕГЛЕД НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ