Приоритетни области


Умни цифрови системи

С използването на сензори се въведе голямата промяна в безопасността на работното място. Умните цифрови системи защитават работниците, като поддържат и повишават безопасността на труда в потенциално опасните отрасли. Сред примерите са умните лични предпазни средства, преносими устройства, които могат да откриват ранни признаци на физическа, мускулна и умствена умора, както и мобилни или стационарни системи, които използват сензори или камери за откриване на опасности.

Въпреки че тези технологии са предназначени за подобряване на БЗР, те също така създават предизвикателства и рискове. Например работниците могат да почувстват, че губят контрола си върху задачите, които изпълняват, и че стават твърде зависими от технологиите. Тази прекомерна зависимост от технологии може да стане причина за грешки и да увеличи риска от злополуки. Възможно е също така данните, събирани от цифровите системи, да са неточни, ограничени или дори предубедени. Нещо повече, тези системи събират много чувствителни лични данни, с които може да се злоупотребява с цел наблюдение и контрол на работниците.

За решаването на всички тези въпроси е от съществено значение да се провеждат консултации с работниците и техните представители на всеки етап — от проектирането до изпълнението.

За да научите повече, вижте материалите на кампанията ни.