Медийни партньори

Споделете това във:

Нашите медийни партньори представляват изключителна група от журналисти и редактори от държавите — членки на ЕС, и други държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), заинтересовани от насърчаването на безопасността и здравето при работа (БЗР), и по-специално от кампаниите „Здравословни работни места“.

Предоставяме партньорство преди всичко на медии или издания, които имат желание и могат да се ангажират в значителна степен.

Станете медиен партньор

AT
BG
CZ
DE
EE
ES
FI
FR
IE
IT
PL
PT
SK