Вземете удостоверението си


Get your certificate

Искате ли да подкрепите кампанията „Здравословни работни места“? Можете да организирате мероприятия и дейности, или дори да проведете своя собствена кампания. Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която се провежда всяка година през октомври (43-а седмица от календара) е идеална възможност да се включите. Като признание за вашия принос ще получите удостоверение за участие.

Кампанията цели да насърчи доброто управление на безопасността и здравето в контекста на темата на кампанията и подчертава колко е важно всички — работодатели, ръководители, ръководители на човешки ресурси, работници и техните представители — да работят заедно. Поощряваме всички да участват, защото приносът на всеки е от значение.

Разгледайте другите раздели Участвайте на уебсайта ни, за да научите повече.

Попълнете формуляра и изтеглете удостоверението си.

Edit component: I/we participated in the Healthy Workplaces Campaign and organised the following activities: