Публикации


Тук може да бъде разгледана обширна информация по проблема, обхванат от тази кампания, и защо и как да търсим възможности за решаването му.

Публикациите варират от информационни листовки за кампанията до обобщения от семинари и симпозиуми, както и изчерпателни научни доклади (напр. за обхвата на проблема и свързаните разходи и за текущите политики и практики за превенция).

Налични публикации (56)

Безпилотни въздухоплавателни средства: последици за безопасността и здравето при работа

Използването на безпилотни въздухоплавателни средства (БВС) се увеличава във всички сектори благодарение на отличителните им характеристики и перспективата за по-голяма ефективност. Въпреки това тяхното интегриране в раб...

Повече информация

Усъвършенствана роботика и основани на ИИ системи на работното място: Предизвикателства и възможности в областта на БЗР, произтичащи от действителното внедряване

Внедряването на усъвършенствани роботи или основани на ИИ системи на работното място е свързано с предизвикателства, рискове и възможности за безопасността и здравето при работа както за работодателите, така и за работещ...

Повече информация

Автоматизиране на когнитивните задачи на работното място с помощта на системи, базирани на изкуствен интелект: случаи и препоръки

Дружество за газова инфраструктура в Норвегия, организация с нестопанска цел от Обединеното кралство, работеща в областта на журналистиката и политиката, и германски конгломерат са интегрирали системи, базирани на изкуст...

Повече информация

Автоматизиране на физическите задачи на работното място с помощта на системи, базирани на изкуствен интелект: случаи и препоръки

Продажбите на промишлени роботи са се увеличили с 31% между 2020 и 2021 г. и все по-широкото им внедряване на работното място предоставя нови възможности и предизвикателства в областта на БЗР. Настоящият кратък преглед н...

Повече информация

Внедряване на усъвършенствана роботика и основани на изкуствен интелект системи за автоматизация на задачите: движещи сили, пречки и препоръки

Остарелите разпоредби и съпротивата на работещите могат да са пречки пред успешното въвеждане на коботи на работното място по отношение на безопасността и здравето при работа (БЗР). Въпреки това е доказано, че фирмите, к...

Повече информация