Публикации


Тук може да бъде разгледана обширна информация по проблема, обхванат от тази кампания, и защо и как да търсим възможности за решаването му.

Публикациите варират от информационни листовки за кампанията до обобщения от семинари и симпозиуми, както и изчерпателни научни доклади (напр. за обхвата на проблема и свързаните разходи и за текущите политики и практики за превенция).

Налични публикации (108)

Усъвършенствана роботика и базирани на ИИ системи за автоматизиране на задачите

Любопитно ви е какво представлява изкуственият интелект и как той преобразява нашата работа?  Тези слайдове обобщават най-актуалните изводи и факти за настоящите и потенциалните приложения на ИИ и усъвършенстваната ...

Повече информация

Стратегии за безопасност и здраве в един автоматизиран свят

С непрекъснатия напредък в областта на роботиката и изкуствения интелект автоматизацията на работното място покри повече дейности — както физически, така и когнитивни. Организациите в Европа въвеждат нови автоматизации, ...

Повече информация

Управление на работниците чрез ИИ — от развитието на технологиите до въздействието върху работниците и тяхната безопасност и здраве

Изкуственият интелект (ИИ) изменя естеството на труда и работните взаимоотношения. Настоящият документ картографира основаните на ИИ технологии за управление на работниците (ИИУР) и тяхното секторно проникване чрез анали...

Повече информация

Разглеждане на половото измерение на дистанционната работа: последици за безопасността и здравето на работното място

Нарастващото преминаване към работа от разстояние и хибридна работа от началото на пандемията от COVID-19 оказа силно въздействие върху жените. В този документ за обсъждане се разглежда половото измерение на работата от ...

Повече информация

Работата през цифрови платформи в сектора на здравеопазването и социалните грижи: последици за безопасността и здравето при работа

Секторът на здравеопазването и социалните грижи традиционно изпреварва тенденциите в областта на датификацията и цифровизацията. Ускорени от пандемията от COVID-19, продължаващите технологични и социални промени засягат ...

Повече информация