Награди за добри практики


Какво представляват?

Организирани от EU-OSHA и нейните национални фокусни точки, Наградите за добри практики за здравословни работни места са символ на признание за организации, които прилагат изключителни и иновативни подходи към безопасността и здравето при работа. Наградите предоставят идеалната възможност за вземане на участие в кампанията, като позволяват на организациите да насърчават и споделят добри практики в рамките на Европа.

Конкурсът се провежда в два етапа. Кандидатурите се оценяват най-напред на национално равнище, след което се събира тристранна паневропейска комисия, за да избере крайните победители.

Постиженията, свързани с номинираните, наградените и отличените примери за добра практика, се популяризират широко от EU-OSHA и нейните партньори от мрежата.

Как да участвате?

EU-OSHA приветства записвания от всички заинтересовани организации и отделни лица в рамките на Европа.  

Вашата организация вече осигурява ли иновативен принос към безопасността и здравето на работното място? А може би имате нужда от мотивация, за да популяризирате ползите от доброто управление на БЗР? Кандидатствайте за Наградите за добри практики сега!

Примери за добри практики

Поуки от френската законодателна рамка относно работата през цифрови платформи

Словения: Насърчаване на безопасността на работното място и физическото и психичното здраве в застрахователно дружество

Рискове за безопасността и здравето при работа при дистанционно програмиране, организирано чрез цифрови трудови платформи

Рискове за безопасността и здравето при работа по доставка на колетни пратки, организирана чрез цифрови трудови платформи

Рисковете за безопасността и здравето при работа от работата по преглед на онлайн съдържание, извършвана чрез цифрови трудови платформи

Действия на инспекторатите по труда и социалната сигурност за подобряване на здравословните и безопасността и здравето при работа при работа през платформи

Отговор на национално и местно равнище на предизвикателствата на основаната на платформи икономика в Италия

  Често задавани въпроси

  • За какви видове добри практики могат да се подават кандидатури?

   В кандидатурите може да бъде посочен всеки ефективен и иновативен подход от реалния живот, използван за управление на здравословните и безопасни условия на труд. В кандидатурите следва да е подробно описано как се прилагат добрите практики за управление на работното място и какво е постигнато.

  • Какво трябва да демонстрира една кандидатура?

   В кандидатурите трябва да се демонстрира холистичен подход спрямо безопасността и здравето при работа, който води до реални подобрения, устойчив е и може да се прилага на други работни места. Освен това журито ще очаква да види намеси, поставящи на преден план колективните мерки пред мерките, фокусирани върху отделния индивид, в които активно участват работниците и техните представители.

   Освен това намесите трябва да изпълняват, а в идеалния случай да превишават, съответните действащи законодателни изисквания на държавата, в която се прилагат.

  • Кой може да участва?

   Кандидатура може да подаде всяка организация, от какъвто и да било мащаб, действаща в държава членка на ЕС, държава кандидатка, потенциална държава кандидатка или държава членка на Европейската асоциация за свободна търговия. Това включва отделни предприятия, доставчици на обучение и членове на образователната общност, организации на работодателите, търговски асоциации, синдикални организации и неправителствени организации, както и официални партньори на кампании.

  • Какви са крайните срокове?

   Разберете какви са крайните срокове във Вашата държава.