Награди за добри практики


Какво представляват?

Организирани от EU-OSHA и нейните национални фокусни точки, Наградите за добри практики за здравословни работни места са символ на признание за организации, които прилагат изключителни и иновативни подходи към безопасността и здравето при работа. Наградите предоставят идеалната възможност за вземане на участие в кампанията, като позволяват на организациите да насърчават и споделят добри практики в рамките на Европа.

Конкурсът се провежда в два етапа. Кандидатурите се оценяват най-напред на национално равнище, след което се събира тристранна паневропейска комисия, за да избере крайните победители.

Постиженията, свързани с номинираните, наградените и отличените примери за добра практика, се популяризират широко от EU-OSHA и нейните партньори от мрежата.

Как да участвате?

EU-OSHA приветства записвания от всички заинтересовани организации и отделни лица в рамките на Европа.  

Вашата организация вече осигурява ли иновативен принос към безопасността и здравето на работното място? А може би имате нужда от мотивация, за да популяризирате ползите от доброто управление на БЗР? Кандидатствайте за Наградите за добри практики сега!

Често задавани въпроси

 • За какви видове добри практики могат да се подават кандидатури?

  В кандидатурите може да бъде посочен всеки ефективен и иновативен подход от реалния живот, използван за управление на здравословните и безопасни условия на труд. В кандидатурите следва да е подробно описано как се прилагат добрите практики за управление на работното място и какво е постигнато.

 • Какво трябва да демонстрира една кандидатура?

  В кандидатурите трябва да се демонстрира холистичен подход спрямо безопасността и здравето при работа, който води до реални подобрения, устойчив е и може да се прилага на други работни места. Освен това журито ще очаква да види намеси, поставящи на преден план колективните мерки пред мерките, фокусирани върху отделния индивид, в които активно участват работниците и техните представители.

  Освен това намесите трябва да изпълняват, а в идеалния случай да превишават, съответните действащи законодателни изисквания на държавата, в която се прилагат.

 • Кой може да участва?

  Кандидатура може да подаде всяка организация, от какъвто и да било мащаб, действаща в държава членка на ЕС, държава кандидатка, потенциална държава кандидатка или държава членка на Европейската асоциация за свободна търговия. Това включва отделни предприятия, доставчици на обучение и членове на образователната общност, организации на работодателите, търговски асоциации, синдикални организации и неправителствени организации, както и официални партньори на кампании.

 • Какви са крайните срокове?

  Разберете какви са крайните срокове във Вашата държава.