Национални фокусни точки


Мрежата от национални фокусни точки на EU-OSHA е от жизненоважно значение за кампанията за здравословни работни места. Фокусните точки, които обикновено са водещите организации в областта на безопасността и здравето в дадена държава, се определят от съответното правителство за официални представители в EU-OSHA. Те координират кампанията за здравословни работни места на национално равнище.

Фокусните точки организират широк кръг от дейности по кампанията и имат също огромен принос за работните програми на Агенцията като цяло. Те подкрепят инициативите на EU-OSHA с информация и отзиви и използват своите мрежи, за да получат подкрепата на правителствата и на представителите на работниците и работодателите.

Ако искате да се свържете с националната си фокусна точка, кликнете върху бутона за вашата държава по-долу.

 

AL
AT
BA
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR
XK