Относно темата


Кой следва да участва?

Важно е да се надхвърлят повърхностните действия и човекът да бъде поставен в центъра на цифровото работно място. Поради тази причина е от съществено значение всички да работят заедно за предотвратяване на рисковете на работното място, свързани с цифровизацията. Сътрудничеството между работодатели, ръководители и работници създава общо разбиране на проблема и води до трайни подобрения.

Същевременно работодателите носят юридическа отговорност да гарантират, че се извършва правилна оценка и контрол на рисковете на работното място. Ефективната оценка и превенция на риска предполага работодателите и работещите да се информират и обучават редовно.

В допълнение към вниманието, което се обръща на работещите и предприятията, целта на кампанията е да се повиши осведомеността сред създателите на политики и лицата, вземащи решения на европейско и национално равнище, които отговарят за законодателството, стратегиите и действията.

EU-OSHA също така покани за участие научноизследователската и техническата общност в областта на БЗР, разработващите софтуер и промишлен дизайн и новосъздадени предприятия. Всеки може да доведе до промяна, независимо колко малък може да изглежда приносът му!

Искате ли да научите повече за въздействието на новите цифрови технологии върху труда и работните места? Интересувате ли се от повишаване на осведомеността относно цифровия преход в областта на труда и как той влияе върху безопасността и здравето на работното място? Включете се в кампанията и направете промяна!