Официални партньори на кампанията


Целта ни е да създадем по-безопасни и по-здравословни работни места в полза на всички, но не можем да постигнем това сами. Нашата кампания „Здравословни работни места“ разчита на множество официални партньори на кампанията.

Нашите партньори са представители на различни индустрии от цяла Европа и включват фирми и сдружения както от публичния, така и от частния сектор. Техният принос е от съществено значение, за да се гарантира, че това посланието ще достигне до всички видове работни места в целия ЕС.

Станете официален партньор на кампанията

 

A
B
C
D
E
F
G
I
J
L
M
O
P
S
T
U
V
W
Z

A

B

C

D

E

F

G

I

i

J

L

M

O

P

S

T

U

V

W

Z