Европейска мрежа на предприятията


Мрежата „Enterprise Europe“ (EEN) е ръководена от Европейската комисия мрежа и представлява основен инструмент на стратегията на ЕС за стимулиране на растежа и работните места. Като обединява близо 600 организации за подпомагане на бизнеса от 50 държави, EEN съдейства на малките фирми да се възползват от несравнимите възможности за бизнес на единния пазар на ЕС.

От 2009 г. насам EEN си сътрудничи с EU-OSHA за повишаване на осведомеността за БЗР сред МСП и микропредприятията. За изпълнението на тази задача EEN определя посланици за БЗР на равнище държави.

Кампанията „Здравословни работни места“ е важен инструмент за сътрудничество между Агенцията и EEN, а посланиците за БЗР участват активно в популяризирането ѝ.

AT
BA
BG
CY
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR