Обмен на добри практики


gpeОфициалният обмен на добри практики между партньорите на кампанията е инициатива отдолу нагоре, вдъхновена от желанието на партньорите на кампанията да работят в още по-тясно сътрудничество за постигане на по-добри здравословни и безопасни условия на труд в организациите. Откакто е стартирала през 2012 г., инициативата добива все по-голяма популярност.

Агенцията подкрепя с готовност тази инициатива, която е шанс за гарантиране на дълготрайна устойчивост на кампанията „Здравословни работни места“ и за постигане на реални промени на работното място. Поради това през 2012 г. Агенцията съдейства за създаването на специална координационна група, която се среща поне два пъти в годината.

От 2013 г. насам, на всеки две години, EU-OSHA и официалните партньори на кампанията организират мероприятие и церемония за обмен на добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ с цел споделяне на добри практики за БЗР и обсъждане на ключови показатели за изпълнение, които биха спомогнали за популяризирането на по-ефективни мерки за безопасни и здравословни условия на труд. Освен това, всяка година някои от най-силно ангажираните партньори на кампанията организират във фирмите си мероприятия за обмен на добри практики и канят за участие останалите партньори на кампанията, за да споделят и те своя опит.

Ангажираността и отговорността на партньорите на кампанията са наистина вдъхновяващи — те са домакини, организатори и участници в различни мероприятия из цяла Европа. Тези мероприятия винаги провокират смислени дебати и генерират свежи идеи.