Участвайте


About the Campaign.png

За кампанията

Кампании „Здравословни работни места“: подобряване на предприятията и условията на труд в цяла Европа.
European Week

Европейска седмица

Включете се в нашата световно известна проява за безопасност и здраве!
become_ocp.png

Станете партньор на кампанията

Присъединете се към нас! Повишете авторитета си и стимулирайте професионалната си мрежа.
Start your campaign.png

Започнете кампанията си

Няма време за губене! Можете да започнете с нашите ресурси.
Campaign materials.png

Материали за кампанията

Всички материали за популяризиране и информиране, от които се нуждаете на едно място