Започнете кампанията си


Start your campaign 23-25Присъединете се към нас и стартирайте собствена кампания за повишаване на осведомеността и за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд на работното място. Една добре проведена кампания ще благоприятства за по-безопасна, по-здравословна и по-справедлива работна среда с очевидни ползи за вашия бизнес или организация.

Ако обмисляте да стартирате своя собствена кампания, ние ще ви помогнем с полезен ресурс — нашият Набор от инструменти за кампанията. Той ще ви преведе през процеса стъпка по стъпка — от определянето на вашите цели и основно послание, през планирането и изпълнението до измерването на резултатите. Има практически насоки за това как да извлечете максимална полза от своите ресурси и да се възползвате от възможностите. Разделът за инструменти и примери съдържа изчерпателен списък с инструменти и примери от практиката за това как те могат да се използват в кампанията — от простички похвати като добавяне на съобщение към подписа в електронните ви съобщения до максималното оползотворяване на социалните мрежи.