Приоритетни области


Управление на работещите чрез ИИ

Успешните ръководители се стремят да осигурят производителност, да мотивират служителите и да създават положителна атмосфера. Изкуственият интелект (ИИ) и системите, основани на алгоритми, могат да помагат на ръководителите, като автоматизират управленските задачи на работното място. Това може да оптимизира организацията на труда както за работодателите, така и за работниците. Например алгоритмите могат да предвидят бъдещото търсене от страна на клиентите, така че смените да бъдат планирани така, че да се задоволят изискванията на персонала и да се избегнат отрицателните последици от недостига на персонал. Алгоритмичното управление може да се използва и за възлагане на задачи на работниците въз основа на техните способности и умения.

Има обаче редица психосоциални рискове, които трябва да бъдат взети под внимание. Най-често срещаното оплакване е, че работниците чувстват намаляване на автономността си, тъй като възможностите им за вземане на решения са ограничени. Чувстват, че губят контрола върху работата си. Освен това се чувстват принудени да работят по-бързо, което предизвиква стрес, свързан с работата, здравни проблеми и злополуки.

За да се гарантира положителният ефект от основаните на ИИ системи за управление на работниците, е важно да се работи заедно с работниците, за да се изгради доверие. За начало се провеждат консултации с тях и им се дава възможност да участват в проектирането и внедряването на системи за алгоритмично управление. Прозрачността е от изключителна важност.

Научете как да извлечете максимална полза от основаните на ИИ системи за управление на работниците от материалите на нашата кампания.