Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

Споделете това във:

За събитията, планирани близо до вас през Европейската седмица, може да научите повече от вашата национална фокусна точка, като тя евентуално би могла да ви помогне да организирате събитие.

Провеждана всяка година през октомври (календарна седмица 43), Европейската седмица за безопасност и здраве при работа е връхната точка на всяка кампания за здравословни работни места. Със стотиците събития за повишаване на осведомеността, провеждани в ЕС и извън него, и с допълнителните стимули за отразяване в медиите, това е идеална възможност да се включите в кампанията.

Специални прожекции на филми, събития в социалните мрежи, конференции, изложби, състезания и обучения са само част от дейностите, организирани за отбелязване на Европейската седмица. Ако имате идея за дейност за повишаване на осведомеността или искате да стартирате по-дългосрочен проект за безопасност и здраве, който да обвържете с кампанията „Здравословни работни места“, Европейската седмица е идеалната възможност да привлечете заслужено внимание за вашето събитие.

Организирана от EU-OSHA и нейните партньори, всяка Европейска седмица има конкретна тема на кампанията и цели повишаване на осведомеността за значението на активното и ангажирано управление на безопасността и здравето при работа.

What is it?

Новини

Преглед на всички новини

Събития

23/10/2023 to 27/10/2023

Europe , Bilbao and elsewhere

Преглед на всички събития