Европейска седмица за безопасност и здраве при работа


Какво представлява това?

Провеждана всяка година през октомври (календарна седмица 43), Европейската седмица за безопасност и здраве при работа е връхната точка на всяка кампания за здравословни работни места. Със стотиците събития за повишаване на осведомеността, провеждани в ЕС и извън него, и с допълнителните стимули за отразяване в медиите, това е идеална възможност да се включите в кампанията.

Специални прожекции на филми, събития в социалните мрежи, конференции, изложби, състезания и обучения са само част от дейностите, организирани за отбелязване на Европейската седмица. Ако имате идея за дейност за повишаване на осведомеността или искате да стартирате по-дългосрочен проект за безопасност и здраве, който да обвържете с кампанията „Здравословни работни места“, Европейската седмица е идеалната възможност да привлечете заслужено внимание за вашето събитие.

Организирана от EU-OSHA и нейните партньори, всяка Европейска седмица има конкретна тема на кампанията и цели повишаване на осведомеността за значението на активното и ангажирано управление на безопасността и здравето при работа.

What is it?