Набор от инструменти за кампанията

Добре дошли в нашите поетапни насоки как да се планират и провеждат ефективни кампании за популяризиране

Този набор от инструменти ви предоставя практически съвети относно подготовката и провеждането на успешни кампании за по-добро управление на безопасността и здравето при работа. Той съдържа полезни практически примери за различни средства за комуникация, както и съвети и идеи за тяхното използване. 

1.Защо да провеждате кампания?

Ако имате послание относно безопасността и здравето при работа, което искате да споделите, започването на кампания е ефективен начин, за да може вашият глас да бъде чут.

Повече информация

2.Планирайте кампанията си

Наличието на всеобхватен план за провеждане на кампания ви дава възможност да се съсредоточите върху всички необходими стъпки.

Повече информация

3.Ресурси и мрежи от контакти

Използвайте наличните ресурси по най-добрия начин и създайте печеливша ситуация както за вас, така и за вашите партньори.

Повече информация

Примери за кампании и инструменти за тяхното осъществяване

В този раздел ще откриете описания, както и основания за и против най-важните средства за комуникация и инструменти за провеждане на кампания, включително база данни с възможност за търсене на добри примери от практиката