Примери от практиката


Прочетете нашите политически инициативи и примери за добри практики и научете как други са възприели цифровата трансформация на работното място, за да работят по модерен, интелигентен и безопасен начин

Налични примери от практиката (31)

Интелигентна автоматизация за намаляване на физически натоварващата работа при производството на стоманени продукти (ID12)

Шведски производител на стоманени продукти, който отрано се е приспособил към индустриалните роботи и автоматизираното производство, използва основани на изкуствен интелект системи, за да изгради по-безопасно и по-ефекти...

Повече информация

Усъвършенствана роботика в производството на пластмасови изделия, формовани чрез шприцване и екструдиране, за намаляване на физически натоварващите задачи (ID13)

Производител на пластмасови изделия в Швеция е интегрирал коботи (сътрудничещи роботи) в процеса на подготовка на проби за устройства за вземане на проби при издишване. Коботът се контролира от оператор и автоматизира мо...

Повече информация

Когнитивна и физическа автоматизация на производствена линия в дъскорезница (ID2)

Интегрирането на работното място на системи, базирани на изкуствен интелект, за извършване на физически и когнитивни задачи става все по-обещаващо. В този случай, в производствена линия в дъскорезница промишлен робот, ко...

Повече информация

Многоосови роботи за автоматизация на монтажа и автономно управляеми превозни средства в производството (ID4)

Тъй като използването на интелигентни роботизирани системи в предприятията се увеличава, са необходими съответно адаптирани технически и правни рамки, за да се гарантира безопасността на работното място. Немско предприят...

Повече информация

Сътрудничещ робот, който автоматизира шиенето на чанти в отрасъла на доставчиците на автомобилни части (ID5)

Доставчик на автомобилни части, работещ в световен мащаб, въвежда автоматизирани процеси в производството си в Португалия, като използва роботи, коботи и AGV за извършване на редица дейности. Вместо да се съкращават рабо...

Повече информация