Примери от практиката


Прочетете нашите политически инициативи и примери за добри практики и научете как други са възприели цифровата трансформация на работното място, за да работят по модерен, интелигентен и безопасен начин

Налични примери от практиката (25)

Робот за автоматизиране на почистването на оборския тор с цел поддържане на хигиената в животновъдството (ID11)

Бъдещето е в устойчивото производство в хранителната промишленост. Разглежданият в настоящия пример холандски технологичен разработчик е специализиран в селскостопанските машини във връзка с млекодайните крави. Неговите ...

Повече информация

Софтуер с изкуствен интелект подпомага лекари при диагностична колоноскопия (ID9)

Медицината и профилактиката в здравеопазването могат да се възползват в значителна степен от системите, базирани на изкуствен интелект, както доказва примерът на онкологичен център в Централна Германия. Записите, направе...

Повече информация

Роботизирана система за палетизиране и разпалетизиране на продукти (ID7)

Иновативни и устойчиви технологии дават възможност на датско дружество да разпалетизира и палетизира продукти по заявка, без съхранение на склад. Чрез съвместното разработване на най-съвременна 3D сензорна технология, ко...

Повече информация

Сътрудничещ робот, който автоматизира шиенето на чанти в отрасъла на доставчиците на автомобилни части (ID5)

Доставчик на автомобилни части, работещ в световен мащаб, въвежда автоматизирани процеси в производството си в Португалия, като използва роботи, коботи и AGV за извършване на редица дейности. Вместо да се съкращават рабо...

Повече информация

Многоосови роботи за автоматизация на монтажа и автономно управляеми превозни средства в производството (ID4)

Тъй като използването на интелигентни роботизирани системи в предприятията се увеличава, са необходими съответно адаптирани технически и правни рамки, за да се гарантира безопасността на работното място. Немско предприят...

Повече информация