Staňte sa partnerom kampane


Naši oficiálni partneri kampaní tvoria sieť popredných organizácií z verejného a súkromného sektora, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily.

Ste medzinárodná alebo európska organizácia či spoločnosť so zastúpením a/alebo členmi siete vo viacerých členských štátoch EÚ?

Ste ochotní zapojiť sa intenzívne do kampane? Na partnerstvo sa nevzťahujú nijaké poplatky.

Pozrite si našu ponuku partnerstva kampane pre kampaň Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe 2023 – 2025.

Zviditeľnite sa

Vaša organizácia si tak zabezpečí širokú publicitu a zároveň upriami pozornosť na svoj zmysel pre zodpovednosť podnikov.

Propagujte svoje správy

Propagujte aktivity svojej organizácie, tlačové alebo iné správy vo vyhradenej sekcii Správy na webovom sídle kampane a v elektronickom spravodajcovi agentúry EU-OSHA, ktorý má tisíce odberateľov.

Rozšírte svoju sieť kontaktov

Vymieňajte si osvedčené postupy s podobne zmýšľajúcimi medzinárodnými organizáciami a zúčastnite sa na seminároch a podujatiach pri príležitosti výmeny informácií o osvedčených postupoch v rámci kampane Zdravé pracoviská.

Ako sa prihlásiť

MÁJ 2023

Pozrite si ponuku partnerstva kampane

Získajte podrobnejšie informácie o tom, ako sa stať partnerom kampane, a uistite sa, že spĺňate požiadavky.

SEPTEMBER 2023 – DECEMBER 2023

Vyplňte online formulár žiadosti

Chcete sa prihlásiť? Formulár prihlášky je k dispozícii online od 15. septembra do 20. decembra 2023.

Január 2024

Získajte výsledky

Interné výberové konanie sa uskutoční v januári 2024 a úspešné organizácie budú informované krátko po jeho ukončení.

Oficiálni partneri kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

ZOBRAZIŤ VŠETKÝCH PARTNEROV