Sieť Enterprise Europe Network


Sieť Enterprise Europe Network (EEN) je sieť vedená Komisiou a je kľúčovým nástrojom v stratégii EÚ na podporu rastu a zamestnanosti. Táto sieť, ktorá spája približne 600 organizácií na podporu podnikania z 50 krajín, pomáha malým podnikom chopiť sa jedinečných podnikateľských príležitostí na jednotnom trhu EÚ.

Sieť EEN od roku 2009 spolupracuje s agentúrou EU-OSHA na zvyšovaní informovanosti MSP a mikropodnikov o BOZP. Sieť EEN nominuje ambasádorov BOZP na úrovni jednotlivých krajín, aby túto úlohu plnili.

Kampaň Zdravé pracoviská je dôležitou oblasťou spolupráce medzi agentúrou a sieťou EEN a ambasádori BOZP sa aktívne podieľajú na propagácii tejto spolupráce.

AT
BA
BG
CY
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR