Sieť Enterprise Europe Network

Zdieľať na:

Sieť Enterprise Europe Network (EEN) je sieť vedená Komisiou a je kľúčovým nástrojom v stratégii EÚ na podporu rastu a zamestnanosti. Táto sieť, ktorá spája približne 600 organizácií na podporu podnikania z 50 krajín, pomáha malým podnikom chopiť sa jedinečných podnikateľských príležitostí na jednotnom trhu EÚ.

Sieť EEN od roku 2009 spolupracuje s agentúrou EU-OSHA na zvyšovaní informovanosti MSP a mikropodnikov o BOZP. Sieť EEN nominuje ambasádorov BOZP na úrovni jednotlivých krajín, aby túto úlohu plnili.

Kampaň Zdravé pracoviská je dôležitou oblasťou spolupráce medzi agentúrou a sieťou EEN a ambasádori BOZP sa aktívne podieľajú na propagácii tejto spolupráce.

BA
FR
GR
HR
HU
IE
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NO
PL
PT
RS
SE
SI
SK
TR