Publikácie


Tu nájdete množstvo informácií o téme kampane, ako odpovede na otázky, prečo sa jej venovať a ako k nej pristupovať.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárov, ako aj správy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie).

Publikácie k dispozícii (110)