Infografiky


Infografiky môžu byť v digitálnom veku účinným nástrojom. Sú schopné jasne, stručne a nezabudnuteľne vyjadriť aj zložité informácie a môžu sa zdieľať online.

Práca pre digitálne platformy: Fakty a čísla

Táto infografika zobrazuje hlavné fakty a číselné údaje súvisiace s prácou pre digitálne platformy ako súčasť kampane „Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku“.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |

Kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025: medzníky a podujatia

Táto vizuálna časová os zobrazuje medzníky kampane „Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku“.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |