Infografiky


Infografiky môžu byť v digitálnom veku účinným nástrojom. Sú schopné jasne, stručne a nezabudnuteľne vyjadriť aj zložité informácie a môžu sa zdieľať online.

Healthy Workplaces Campaign 2023-2025: milestones and events

This visual timeline shows the landmarks of the “Safe and healthy work in the digital age” campaign. 

Download PDF file in: EN
Open Image file in: EN