Súbor nástrojov kampane

Oboznámte sa s podrobným návodom, ako plánovať a uskutočniť efektívnu propagačnú kampaň

Tento súbor nástrojov ponúka praktické rady o tom, ako pripraviť a viesť úspešnú kampaň na zlepšenie riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Informuje o užitočných a praktických príkladoch použitia rôznych komunikačných nástrojov a prináša tipy a nápady, ako ich využiť. 

1. Na čo je dobrá kampaň?

Ak sa chcete podeliť o nápad alebo myšlienku z oblasti BOZP, účinným spôsobom ich šírenia je informačná kampaň.

Zobraziť viac

2. Naplánujte svoju kampaň

Podrobný plán vedenia kampane vám umožní sústrediť sa na všetky potrebné kroky.

Zobraziť viac

3. Zdroje a siete

Vyťažte čo najviac z dostupných zdrojov, aby to bolo prínosné pre vás i vašich partnerov.

Zobraziť viac

Príklady a nástroje kampaní

V tejto časti nájdete opisy najvýznamnejších nástrojov kampane a komunikačných nástrojov vrátane ich výhod a nevýhod, a to spolu s databázou, v ktorej je možné vyhľadávať príklady osvedčených postupov.