2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie


Zhrnutie kampane

Kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie na roky 2016 – 2017 sa zameriavala na podporu udržateľnej práce – teda na podporu bezpečných a zdravých pracovných podmienok od začiatku pracovného života, aby sa predchádzalo zdravotným problémom a aby sa ľuďom umožnilo pracovať dlhšie. Keďže pracovná sila v Európe starne a vek odchodu do dôchodku sa postupne zvyšuje, táto téma nadobúda čoraz zásadnejší význam.

Kampaň prilákala rekordný počet partnerov, ktorí aktívne propagovali a šírili materiály kampane v rámci svojich rozsiahlych sietí a zároveň organizovali stovky podujatí zameraných na výmenu osvedčených postupov a zvyšovanie informovanosti, pričom sa na týchto podujatiach aj zúčastňovali.

Úspešnosť a hodnota tejto kampane jasne vyplynuli z výsledkov nezávislého hodnotenia: téma kampane a vypracované nástroje boli veľmi dôležité, a to najmä pre organizácie a krajiny s obmedzenými zdrojmi, podpora poskytnutá sprostredkovateľom na účely zvyšovania informovanosti bola mimoriadne účinná a podujatiu Cena za dobrú prax v rokoch 2016 – 2017 sa dostalo uznanie za poskytovanie účinnej platformy na výmenu najlepších postupov v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Medzi ďalšie ocenené kľúčové prednosti agentúry EU-OSHA patrí schopnosť porozumieť potrebám svojich zainteresovaných strán a reagovať na ne, ako aj vysoká kvalita jej výstupov vyvinutých so zreteľom na potreby danej cieľovej skupiny.

Video o kampani na roky 2016 – 2017 – pre všetky vekové kategórie

Starnutie pracovnej sily predstavuje rôzne výzvy pre všetky strany zainteresované do riadenia BOZP:

  • V dôsledku dlhšieho pracovného života môže dochádzať k dlhšiemu vystaveniu rizikám.
  • Viac zamestnancov bude trpieť chronickými zdravotnými problémami a bude mať špecifické potreby.
  • Starší zamestnanci môžu byť zraniteľnejší voči určitým rizikám pre bezpečnosť a ochranu zdravia.
  • Treba zohľadniť aj vysokú mieru zdravotných problémov súvisiacich s prácou v niektorých odvetviach a zamestnaniach, ktoré zahŕňajú ťažkú fyzickú a/alebo duševnú pracovnú záťaž, manuálnu prácu alebo atypický pracovný čas.
  • Čoraz väčší význam nadobúda prevencia zdravotného postihnutia, rehabilitácia a návrat do práce.
  • Na spoločenskej úrovni je potrebné riešiť diskrimináciu na základe veku.

Infografiky – Riadenie starnutia európskej pracovnej silyexternal

2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie