Prípadové štúdie


Prečítajte si naše politické iniciatívy a príklady osvedčených postupov, v ktorých sa dozviete, ako iní využili možnosti, ktoré ponúka digitálna transformácia na pracovisku, aby pracovali moderným, inteligentným a bezpečným spôsobom

Témy zahŕňajú praktické uplatňovanie preventívnych opatrení v rôznych odvetviach pre rozmanité druhy zamestnaní: riešenie chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy, prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy v súvislosti so sedavou prácou, spôsob riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy v kontexte rastúcej rozmanitosti pracovnej sily a úzku súvislosť medzi psychosociálnymi rizikami a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Dostupné prípadové štúdie (59)