O téme


O čo ide

Žiadne iné inovácie v dejinách sa nevyvíjali tak rýchlo ako digitálne technológie, ktoré zmenili našu spoločnosť a každodenný život. Pre zamestnancov a zamestnávateľov na mnohých pracoviskách a vo všetkých odvetviach prinášajú digitálne technológie stále viac možností, no zároveň nás stavajú pred väčšie výzvy a riziká z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia.

Podľa prieskumu ESENER z roku 2019, ktorý uskutočnila EU-OSHA, prevažná väčšina podnikov v EÚ začlenila digitálne technológie do svojej prevádzky, pričom len 6 % podnikov uviedlo, že digitálne technológie nevyužíva. Napriek rastúcemu využívaniu robotov, notebookov, smartfónov alebo nositeľných zariadení sa o možnom vplyve týchto technológií na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci diskutuje len na každom štvrtom pracovisku (24 %) v EÚ.

Kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť, poskytnúť praktické zdroje a spojiť zainteresované strany, rešpektuje prístup vízie nulovej úmrtnosti Európskej komisie na podporu kultúry prevencie. Vychádza aj z výskumu, ktorý uskutočnila EU-OSHA v rámci prehľadu o vplyve digitalizácie na oblasť BOZP na roky 2020 – 2023