Mediálni partneri


Našich mediálnych partnerov tvorí exkluzívny tím novinárov a redaktorov z členských štátov EÚ a ďalších krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a najmä kampane Zdravé pracoviská.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré sú ochotné a schopné sa vo významnej miere zapojiť.

Staňte sa mediálnym partnerom

 

AT
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FR
IE
IT
MK
PL
PT
SI
SK
TR