Národné kontaktné miesta


Sieť národných kontaktných miest agentúry EU-OSHA je pre kampaň Zdravé pracoviská dôležitá. Kontaktné miesta, ktorými sú zvyčajne vedúce organizácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v danej krajine, nominuje príslušná vláda za oficiálneho zástupcu agentúry EU-OSHA.  Koordinujú kampaň Zdravé pracoviská na národnej úrovni.

Kontaktné miesta organizujú širokú škálu aktivít v rámci kampane a takisto vo všeobecnosti významne prispievajú k pracovným programom agentúry. Podporujú iniciatívy agentúry EU-OSHA prostredníctvom poskytovania informácií a spätnej väzby, a využívajú svoje siete na získanie zástupcov vlád, zamestnancov a zamestnávateľov.

Ak sa chcete obrátiť na oslovenie národné kontaktné miesto, kliknite dolu na tlačidlo pre vašu krajinu.

 

AL
AT
BA
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR
XK