O téme


Prioritné oblasti

Každá prioritná oblasť kampane sa týka konkrétnej témy súvisiacej s digitalizáciou na pracovisku. Je sprevádzaná širokou škálou materiálov vrátane správ, informačných listov, infografík a prípadových štúdií.

V središču pozornosti

Zamestnancom ponúka príležitosti, ak sa výzvy riešia prostredníctvom podpory transparentnosti algoritmov, správnej klasifikácie pracovníkov a zamestnancov.

Začiatok:

Robotics and AI.png

Pri používaní systémov založených na umelej inteligencii na automatizáciu úloh, kolaboratívnych robotov a súvisiacich technológií majú mať toto používanie pod kontrolou ľudia.

Automatizácia úloh

Začiatok:

Remote and virtual work.png

Jasné zásady, hodnotenie rizík a preventívne opatrenia môžu vytvoriť zdravé a bezpečné pracovné prostredie mimo priestorov zamestnávateľa.

Práca na diaľku a hybridná práca

Začiatok:

AI and worker management #1.png

Podporovať transparentný, zdravý a bezpečný prístup zameraný na človeka, ktorý je založený na účasti pracovníkov, konzultáciách a dôvere.

Riadenie pracovníkov prostredníctvom umelej inteligencie

Začiatok:

Smart digital systems.png

Zlepšiť BOZP, ak sa riadi transparentným, dôveryhodným, posilňujúcim a zrozumiteľným spôsobom.

Inteligentné digitálne systémy