Získajte svoje osvedčenie


Get your certificate

Chcete podporiť kampaň Zdravé pracoviská? Môžete organizovať podujatia a aktivity alebo dokonca spustiť svoju vlastnú kampaň. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná v októbri (43. kalendárny týždeň), každý rok ponúka ideálnu príležitosť na zapojenie sa do kampane. Ako prejav uznania za váš príspevok získate osvedčenie o účasti.

Kampaň je zameraná na podporu dobrého riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s témou kampane a poukazuje na potrebu vzájomnej spolupráce medzi všetkými bez rozdielu – zamestnávatelmi, manažérmi, manažérmi v oblasti ľudských zdrojov a zamestnancami a ich zástupcami. Vyzývame každého k účasti, lebo každý príspevok sa počíta.

V prípade záujmu o ďalšie informácie si pozrite ďalšie oddiely Zapojte sa na našom webovom sídle.

Vyplňte formulár a prevezmite si svoje osvedčenie.

Edit component: I/we participated in the Healthy Workplaces Campaign and organised the following activities: