Materiály kampane


Inšpirovali sme vás? Chcete tento odkaz šíriť ďalej ? Alebo len hľadáte viac informácií? Všetko, čo potrebujete, aby ste mohli významne prispieť ku kampani Zdravé pracoviská, nájdete tu. K dispozícii máte širokú škálu zdrojov, vrátane sprievodcu kampaňou, propagačného letáku a plagátu, letáku pre Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, súboru nástrojov kampane a výberu ďalších multimediálnych zdrojov súvisiacich s témou kampane.

Dostupné materiály ku kampani (6)

Tlačový brífing – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v digitálnom veku

V tomto dokumente z tlačového brífingu sú zhromaždené základné fakty a údaje o kampani Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 . Poskytuje prehľad politických súvislostí EÚ, hlavných dátumov a míľnikov kampane a zároveň podrobne opisuje prioritné oblasti a právne predpisy súvisiace s digitalizáciou. Tento zdroj slúži ako...

Leták Ceny za dobrú prax – Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku

Cieľom 16. ročníka Ceny za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci kampane Zdravé pracoviská je oceniť organizácie s mimoriadnym a inovatívnym prínosom k bezpečnosti a ochrane zdravia predchádzaním rizikám spojeným s digitálnou transformáciou na pracovisku. Dozviete sa, aké typy osvedčených...

Príručka ku kampani – Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku

V tejto príručke ku kampani agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa do kampane mohli zapojiť, vrátane dôležitých dátumov a odkazov na užitočné zdroje. Príručka sa zaoberá piatimi prioritnými oblasťami: prácou pre digitálne platformy, automatizáciou úloh...

Prezentácia v Power Pointe – Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku

Hľadáte rýchly a jasný spôsob, ako vysvetliť kampaň kolegom, klientom alebo kontaktným osobám? Máte ho rovno pred sebou. Tieto snímky zhŕňajú hlavné body, predstavujú fakty a čísla, prioritné oblasti, právne predpisy a zásady prevencie, pričom sa pozornosť venuje aj príležitostiam a rizikám digitalizácie. Prezentácia...