Nástroje a publikácie


publications.png

Publikácie

Stiahnite si všetok potrebný materiál – od informačných prehľadov až po komplexné správy.
campaign_materials.png

Materiály kampane

Zapojte sa! Získajte prístup k rozmanitým zdrojom kampane.
Campaign toolkit

Súbor nástrojov kampane

Chcete rozbehnúť vlastnú kampaň? S naším súborom nástrojov to pôjde ľahko.
smk.png

Balíček pre sociálne médiá

Hotové správy a vizuálne materiály, ktoré môžete použiť na účtoch v sociálnych médiách.
napo_films.png

Film s postavičkou Napo

Využite naše krátke animované filmy, aby ste mohli osloviť a informovať všetky cieľové skupiny.
menu-osh-wiki_0.png

Databáza OSHwiki

Získajte rýchly a jednoduchý prístup k podrobnejším informáciám vďaka našej encyklopédii BOZP.
Case studies

Prípadové štúdie

Na príkladoch zo života zistite, ako sa prevencia uvádza do praxe.
legislation.png

Právne predpisy a nariadenia

Nepoznáte svoje zákonné povinnosti? Informujte sa.
Infographics

Infografiky

Prehľadné a zrozumiteľné fakty a čísla.