Staňte sa mediálnym partnerom


Našich mediálnych partnerov tvorí exkluzívny tím novinárov a redaktorov z členských štátov EÚ a ďalších krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a najmä kampane Zdravé pracoviská.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré prejavia ochotu o intenzívnu účasť na kampani a dokážu ju realizovať v praxi. 

 

Dobré meno

Zviditeľnite mediálny profil svojej organizácie v rámci rozsiahleho spoločenstva pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Získajte uznanie pre svoju publikáciu ako jeden z oficiálnych mediálnych partnerov agentúry EU-OSHA a ako organizácia, ktorá sa venuje BOZP.

 

Vytváranie sietí

Oslovte siete a zainteresované strany agentúry EU-OSHA, nadviažte kontakt s odborníkmi v oblasti BOZP a vymieňajte si skúsenosti s kolegami.

 

Zviditeľnenie

Logo a opis vašej publikácie budú umiestnené v časti Mediálni partneri na tejto stránke. Získate rýchly prístup k tlačovým materiálom a vaše články budeme šíriť prostredníctvom internetu a sociálnych médií.