Safe and healthy work in the digital age

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Obszar priorytetowy

Kampania „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane przy użyciu specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas trwania kampanii. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z wpływem nowych technologii cyfrowych na pracę i miejsca pracy. Aby utrzymać tempo kampanii, co trzy-cztery miesiące publikuje się szereg materiałów, w tym sprawozdania, arkusze informacyjne, infografiki i studia przypadków.

In the spotlight

Ludzie powinni dowodzić tam, gdzie wykorzystywane są systemy oparte na sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań, roboty współpracujące i powiązane technologie.

Rozpoczęcie:

Remote and virtual work.png

Jasne zasady, ocena ryzyka i środki zapobiegawcze mogą stworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko pracy poza siedzibą pracodawcy.

Praca zdalna i hybrydowa

Rozpoczęcie:

AI and worker management #1.png

Wspieranie zorientowanego na człowieka, przejrzystego, zdrowego i bezpiecznego podejścia opartego na uczestnictwie, konsultacjach i zaufaniu…

Zarządzanie pracownikami za pośrednictwem AI

Rozpoczęcie:

Smart digital systems.png

Poprawa BHP w przypadku zarządzania w sposób przejrzysty, wiarygodny, inspirujący i zrozumiały.

Inteligentne systemy cyfrowe

ZOBACZ WSZYSTKIE OBSZARY PRIORYTETOWE

Chcesz zostać partnerem kampanii?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Oficjalni partnerzy kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

ZOBACZ WSZYSTKICH PARTNERÓW