Obszary priorytetowe


Zarządzanie pracownikami za pośrednictwem AI

Skuteczni menedżerzy starają się zapewnić produktywność, motywować pracowników i tworzyć pozytywną atmosferę. Poprzez automatyzację zadań związanych z zarządzaniem w miejscu pracy i systemy oparte na algorytmach mogą stanowić wsparcie dla kadry kierowniczej. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie optymalizacji w zakresie organizacji pracy zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. Dla przykładu, algorytmy mogą przewidywać przyszły popyt ze strony klientów w taki sposób, aby plan pracy zmianowej uwzględniał zaspokojenie potrzeb kadrowych i uniknięcie negatywnych skutków braków kadrowych. Zarządzanie algorytmiczne może znaleźć również zastosowanie w przydzielaniu zadań pracownikom w oparciu o ich zdolności i umiejętności.

Z drugiej strony jednak istnieje szereg zagrożeń psychospołecznych, które należy wziąć pod uwagę. Najczęstsze skargi dotyczą tego, że pracownicy czują się mniej samodzielni, ponieważ ich decyzyjność została ograniczona. Czują, że nie mają już kontroli nad swoją pracą. Czują oni również, że wywiera się na nich presję, aby pracować szybciej, co wywołuje stres związany z pracą, problemy zdrowotne i wypadki.

Aby zapewnić pozytywny wpływ systemów zarządzania pracownikami opartych na AI ważna jest współpraca z pracownikami nad budowaniem zaufania. Rozpoczyna się ona od konsultacji z pracownikami i umożliwienia im uczestnictwa w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania algorytmicznego. Największe znaczenie ma tutaj przejrzystość.

Dowiedz się z naszych materiałów dotyczących kampanii, jak najlepiej wykorzystać systemy zarządzania pracownikami oparte na sztucznej inteligencji.