Publikacje


Na stronie internetowej EU-OSHA zamieszczono wiele informacji na temat kwestii ujętych w obecnej kampanii oraz tego, dlaczego i jak należy się nimi zająć.

Publikacje obejmują kampanijne broszury informacyjne, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom).

Dostępne publikacje (110)