Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy:


Co to jest?

Organizowany co roku w październiku (w 43. tygodniu kalendarzowym) Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest punktem kulminacyjnym każdej kampanii na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Obejmuje on setki wydarzeń propagujących tę tematykę na terenie całej UE i poza UE i stanowi dodatkowy bodziec do przekazywania relacji medialnych, dzięki czemu stwarza doskonałą okazję do zaangażowania się w kampanię.

Specjalne emisje filmów, wydarzenia w mediach społecznościowych, konferencje, wystawy, konkursy i szkolenia to tylko niektóre działania organizowane w ramach europejskiego tygodnia. Jeżeli masz pomysł na działanie poszerzające wiedzę lub chcesz przystąpić do realizacji bardziej długoterminowego projektu na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia związanych z kampanią „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy może stanowić doskonałą okazję do odpowiedniego zaprezentowania danego działania.

Poszczególne Europejskie Tygodnie organizowane przez EU-OSHA i jej partnerów są poświęcone określonym zagadnieniom związanym z tematyką kampanii i mają na celu zwiększanie wiedzy na temat znaczenia aktywnego, opartego na uczestnictwie zarządzania problematyką bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Dodatkowe informacje na temat wydarzeń organizowanych w trakcie Europejskiego Tygodnia w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania/siedziby można uzyskać od odpowiedniego krajowego punku centralnego – taki punkt może również służyć wsparciem przy organizacji takiego wydarzenia.