2018–2019: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą


Podsumowanie kampanii

2018–2019: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Celem kampanii prowadzonej w latach 2018–2019 było zwiększenie świadomości w zakresie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy, związanych z nimi zagrożeń oraz sposobów zapobiegania ich szkodliwym skutkom dla pracowników.

Promowano hierarchię zapobiegania zagrożeniom, a wyjątkowy nacisk położono na szczególnie narażone grupy pracowników. Ponadto w ramach stałego zaangażowania EU-OSHA na rzecz realizacji planu działania dotyczącego substancji rakotwórczych, kampania odnosiła się też szczegółowo do zarządzania narażeniem na substancje rakotwórcze w miejscu pracy. Jej celem było również zwiększenie wiedzy o właściwych aktach prawnych UE oraz przekazanie przedsiębiorstwom praktycznych wskazówek, jak można zapewnić zgodność z przepisami.

Tysiące organizacji z całej Europy i z innych części świata uczestniczyły w wydarzeniach i działaniach, które w wielu przypadkach były organizowane przez partnerów kampanii. Krajowe punkty centralne i 90 oficjalnych partnerów kampanii zorganizowali setki wydarzeń i spotkań, a wszystkie z nich były aktywnie promowane przez 35 partnerów medialnych kampanii. Do najważniejszych z tych wydarzeń należały Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Konkurs Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” – sprzyjały wymianie wiedzy i wskazywały innowacyjne przykłady zarządzania substancjami niebezpiecznymi.

Film dotyczący kampanii 2018–2019 – Substancje niebezpieczne pod kontrolą

 

Jak kontrolować substancje niebezpieczne – infografika 

Infografika