Obszary priorytetowe


Automatyzacja zadań

Na rynek pracy weszła nowa generacja zautomatyzowanych systemów robotycznych opartych na sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI). Niosą one pomoc pracownikom poprzez przejęcie rutynowych i powtarzających się zadań. Mogą być również wykorzystywane do wykonywania wysoce ryzykownych zadań o dużym stopniu złożoności. Wykonując zadania, których ludzie nie mogą, nie powinni lub nie chcą wykonywać, robotyka może zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Dzięki niej pracownicy zyskują również czas na uczenie się nowych umiejętności i zajęcie się pracą wymagającą większej kreatywności.

Wykorzystanie technologii cyfrowych do automatyzacji zadań wiąże się jednak również z szeregiem zagrożeń i wyzwań. Obejmują one utratę świadomości w odniesieniu do sytuacji człowieka, nadmierne poleganie na zautomatyzowanych systemach lub ewentualną utratę konkretnych umiejętności pracowników. Pracownicy mogą odczuwać utratę niezależności, obawiać się utraty pracy i nie mieć zaufania do systemu. Kolejnym wyzwaniem jest konieczność przekwalifikowywania się. Obejmuje ona szkolenie pracowników w zakresie korzystania z nowej technologii robotycznej, przy jednoczesnym dbaniu o przetrwanie istotnych kompetencji.

Biorąc pod uwagę te czynniki, w celu automatyzacji zadań należy, przy wprowadzaniu systemów robotycznych opartych na sztucznej inteligencji, przyjąć zasadę ludzkiej kontroli. W ten sposób pracownicy zyskują narzędzia do wykorzystania automatyzacji na swoją korzyść, zachowując jednocześnie kontrolę nad procesem pracy.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi materiałami dotyczącymi kampanii.