Obszary priorytetowe


Praca za pośrednictwem platform cyfrowych

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw i pracowników, na przykład dla osób, które mogą doświadczać większych trudności z dostępem do tradycyjnego rynku pracy. W prostych słowach, dotyczy to zajęć wykonywanych za pomocą platformy cyfrowej, na niej lub za jej pośrednictwem.

Najpowszechniejszym modelem biznesowym platformy jest internetowa platforma handlowa służąca dopasowaniu podaży i popytu na pracę. Często dotyczy to miejsc pracy w sektorach takich jak transport i w związanych z nimi zawodach (kierowcy samochodów dostawczych i taksówkarze) oraz wśród osób sprzątających i wykonujących drobne naprawy (narażonych na kontakt z produktami chemicznymi i wysokie ryzyko poślizgnięcia, potknięcia i upadku). Pracą pracowników platform cyfrowych zarządzają algorytmy, które mają wpływ na przydział pracy, wynagrodzenie i gromadzenie danych dotyczących pracowników, które można wykorzystać do zwiększenia nadzoru.

Z uwagi na niestandardowe relacje zawodowe z operatorami platform cyfrowych, wzrasta ryzyko dla pracowników platform cyfrowych. Co więcej osoby te dysponują niewielką siłą przetargową i w równie niewielkim stopniu mają kontrolę nad własną pracą. Jest to sytuacja oczywista dla sektorów dostaw i transportu, w których pracownicy są na miejscu, mają niższe kwalifikacje i podlegają w dużym stopniu kontroli za pośrednictwem platform.

Pracownicy platform internetowych są również narażeni na izolację, intensyfikację pracy, długie godziny pracy oraz cyfrowe monitorowanie i nadzór, przez co mogą doświadczyć wysokiego poziomu stresu. Status zatrudnienia tych osób ogranicza jednak ich możliwości skorzystania z ochrony. Ponieważ pracownicy platform internetowych są zwykle osobami samozatrudnionymi, to na nich spoczywa odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Platformy nie są zobowiązane do podejmowania działań mających na celu zwiększenie ochrony osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.

Dowiedz się więcej o tym, jak zapobiegać zagrożeniom związanym z pracą za pośrednictwem platform cyfrowych lub je minimalizować.